Monoqrafiya və dərsliklər


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Dil
Aynel Məşədiyeva Инфинитивы и имена действия в тюркских языках. Баку, “Red N Line” ООО 2018 rusca Yüklə
Ruxsarə Abbasəliyeva Dildə ekspressivlik və emosionallığın verbal və qeyri-verbal ifadə vasitələri. Bakı, "CBS Polygraphic Production" 2018 azərbaycanca Yüklə
Buludxan Xəlilov Türkologiyaya giriş. Bakı, "Bakı çap evi" 2013 azərbaycanca Yüklə
Əbülfəz Quliyev Qədim uyğur türklərinin onomastikası. Bakı 2014 azərbaycanca Yüklə
Fəxrəddin Veysəlli German dilçiliyə giriş. Bakı, "Mütərcim" 2011 azərbaycanca Yüklə
Kollektiv Dilçilik ensiklopediyası. II cild. Bakı, "Mütərcim" 2008 azərbaycanca Yüklə
Həcər Hüseynova Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi (Mircəlalın bədii əsərləri əsasında). Bakı, "ADPU" 2016 azərbaycanca Yüklə
Tofiq Əbdülhəsənli, Aybəniz Hüseynova İşgüzar Azərbaycan dili. Bakı, "İqtisadiyyat Universiteti" 2006 azərbaycanca Yüklə
Kübra Quliyeva Bədii ədəbiyyatda dialektizmlər. Bakı, "Elm və Təhsil" 2019 azərbaycanca Yüklə
Xədicə Heydərova Azərbaycan filoloji lüğətlərində ümumişlək olmayan sözlərin verilməsi. Bakı, "Avropa" 2019 azərbaycanca Yüklə
Kamilə Vəliyeva, Məsud Mahmudov, Valeri Pines, Cəmaləddin Rəhmanov, Vüqar Sultanov "Kitabi-Dədə Qorqud" dilinin statistik təhlili. Bakı, "Elm" 1999 azərbaycanca Yüklə
Ağamusa Axundov, Müseyib Məmmədov, Məsud Mahmudov. Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili. Bakı, "Elm" 1998 azərbaycanca Yüklə
Məsud Mahmudov Система автоматической переработки на текста тюркского лексико-морфологическом уровне. Баку, "Элм" 1991 rusca Yüklə