Rəsmi sənədlər


Axtarış

Sənəd Nömrəsi Adı Qüvvəyə minmə tarixi Növü Statusu
Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 18/02/2016 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 15/07/2015 Fərman Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı 09/04/2013 Əmr Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 23/05/2012 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşrinin maliyyələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 18/09/2008 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilində nəşri nəzərdə tutulan əsərlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 30/12/2007 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 24/08/2007 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 27/12/2004 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 05/08/2004 Qərar Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 12/01/2004 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
«Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 27/09/2003 Fərman Qüvvədədir Yüklə
“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 02/01/2003 Fərman Qüvvədədir Yüklə
“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 30/09/2002 Qanun Qüvvədədir Yüklə
“Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 09/08/2001 Fərman Qüvvədədir Yüklə
Kompüterlərdə istifadə edilən latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası kodlarının və klaviaturada hərflərin düzümünün vahid cədvəlləri barədə 28/07/2001 Əmr Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Dil Komissiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 04/07/2001 Sərəncam Qüvvədədir Yüklə
“Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 18/06/2001 Fərman Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan əlifbasının Beynəlxalq standartına müvafiq standart kod cədvəli 01/01/2001 Əmr Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il Konstitusiyasından çıxarış 01/01/1995 Konstitusiya Qanunu Qüvvədədir Yüklə
Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 22/12/1992 Qanun Yüklə
“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı 22/12/1992 Qərar Yüklə
"Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi qaydası barədə Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Milli Şurasının Qərarı 25/12/1991 Qərar Yüklə
Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 25/12/1991 Qanun Yüklə
Yeni Azərbaycan əlifbası layihəsinin tərtibi haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Qərarı 09/02/1991 Qərar Yüklə
Yeni Azərbaycan əlifbası layihəsinin hazırlanması haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Qərarı 02/02/1991 Qərar Yüklə
Azərbaycan SSR-in 1978-ci il Konstitusiyasından çıxarış 01/01/1978 Konstitusiya Qanunu Yüklə
Azərbaycan SSR Konstitusiyasına (Əsas Qanununa) Azərbaycan SSR dövlət dili barəsində maddə əlavə edilməsi haqqında Qanun 21/08/1956 Qanun Yüklə
Azərbaycan SSR Konstitusiyasına Azərbaycan SSR dövlət dili barəsində maddə əlavə edilməsi haqqında Azərbaycan KP MK bürosunun Qərarı 24/07/1956 Qərar Yüklə
Azərbaycan yazısının latın əlifbasından rus əlifbasına keçirilməsi haqqında 11 iyul 1939-cu il tarixli Qanundan çıxarış 11/07/1939 Əmr Yüklə
I Ümumittifaq türkoloji qurultayın qətnamələri 06/03/1926 Qətnamə Yüklə
Yeni türk əlifbası haqqında IV Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayının qərarı 01/03/1925 Əmr Yüklə
Respublikanın dövlət idarələrində dövlət dilini və əhalinin əksəriyyətinin və azlıqda qalan millətlərin dillərini tətbiq etmək haqqında Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin dekreti 27/06/1924 Əmr Yüklə
Sovet idarələrində kargüzarlığın rus və türk dillərində aparılmasını tətbiq etmək haqqında Azərbaycan İnqilab Komitəsinin əmri 08/02/1921 Əmr Yüklə
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin birinci və ikinci dərəcə məktəblərdə lisan təlimi haqqında əmrnaməsi 18/09/1920 Əmr Yüklə
Xalq məktəblərinin kitabxanaları üçün türk dilində kitablar əldə edilməsi üçün 1 milyon manat ayrılması haqqında Parlament qanunu 18/09/1919 Qanun Yüklə
Ərəb əlifbası islahatı üzrə komissiyanın yaradılması haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı 21/03/1919 Qərar Yüklə
Azərbaycan ordusunun geyim formasının və süvari nizamnaməsinin türk dilində təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı 11/02/1919 Qərar Yüklə
Məktəblərin milliləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının Qərarının dəyişdirilməsi haqqında qərar 13/11/1918 Qərar Yüklə
Birinci və ikinci dərəcə ibtidai məktəblərin, həmçinin orta təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının Qərarı 28/08/1918 Qərar Yüklə
Dövləti lisan türkcə qəbul edilərək müvəqqətən hökuməti müəssisələrdə rus lisanı istemalına müsaidə edilməsi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı 27/06/1918 Qərar Yüklə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurasının bəyannaməsinin dərc olunması haqqında qərar 21/06/1918 Qərar Yüklə